CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

HỘI NGHỊ “ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP HẠNG” SẢN PHẨM OCOP TỈNH BẮC KẠN NĂM 2018

Ngày đăng Dec, 08 2018

Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 11 năm 2018, Công ty cổ phần Dược Khoa, đơn vị tư vấn xây dựng và triển khai Chương trình Đế án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 – 2020 đã tham dự Hội nghị “Đánh giá và xếp hạng” sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn năm 2018 với tư cách là thành viên Hội đồng đánh giá cấp tỉnh.

Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 11 năm 2018, Công ty cổ phần Dược Khoa, đơn vị tư vấn xây dựng và triển khai Chương trình Đế án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 – 2020 đã tham dự Hội nghị “Đánh giá và xếp hạng” sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn năm 2018 với tư cách là thành viên Hội đồng đánh giá cấp tỉnh.

Thành viên Hội đồng gồm lãnh đạo và chuyên viên đến từ các sở, nghành chuyên môn cấp tỉnh: Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới và Giảm nghèo; Các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa thể thao và Du lịch, Khoa học công nghệ, Công thương và Đơn vị tư vấn (công ty Cổ phần Dược Khoa) thực hiện với tinh trách nhiệm cao, tổ chức chặt chẽ, khách quan, công tâm, bám sát các chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí OCOP-BK tại Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2018 và Quy chế đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2018.

Các sản phẩm đã đánh giá, xếp hạng ở cấp huyện, thành phố từ ngày 13 đến ngày 21 tháng 11 năm 2018 đạt từ 3 sao trở lên tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm ở cấp tỉnh. Theo đó, có 45 sản phẩm của 35 tổ chức kinh tế, thuộc các nhóm: Thực phẩm; thảo dược; đồ uống đạt tiêu chuẩn tham gia xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2018.

Công tác chuẩn bị tại hội đồng cấp tỉnh

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa – PCT UBND tỉnh khai mạc hội nghị

Hội đồng đánh giá làm việc

Sau 03 ngày đánh giá, xếp hạng bước đầu đã xác định các sản phẩm tiềm năng đạt 4 sao và 3 sao cấp tỉnh, một số sản phẩm chưa đạt được hội đồng chỉ rõ các tồn tại và hướng khắc phục trong thời gian tới. Dự kiến đến ngày 14/12/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn sẽ tổ chức buỗi lễ công bố và trao chứng nhận công nhận sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn năm 2018.

1800 59 99 77