CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày đăng: 27/04/2023
Ngày 27/04/2023, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Dược Khoa, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội đã thảo luận và thông qua những vẫn đề quan trọng, gồm một số nội dung chính sau đây:
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày đăng: 05/04/2023
Công ty cổ phần Dược Khoa thông báo tới quý cổ đông Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các tài liệu Đại Hội. Thông tin chi tiết kính mời quý cổ đông xem và tải tài liệu tại đường link phía dưới:
Thông báo V/v lập danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đồng thường niên Công ty cổ phần Dược Khoa năm 2023

Ngày đăng: 24/03/2023
Thông báo V/v lập danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đồng thường niên Công ty cổ phần Dược Khoa năm 2023
CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày đăng: 29/04/2022
Ngày 29/4/2022 tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Dược Khoa HĐQT Công ty đã tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Đại hội đã thảo luận và thông qua những vấn đề quan trọng:
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày đăng: 07/04/2022
Công ty cổ phần Dược Khoa, thông báo tới quý cổ đông thông báo mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và các tài liệu Đại Hội Thông tin chi tiết kính mời quý cổ đông xem và tải tài liệu tài đường link phía dưới
1800 59 99 77