CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hotline: 0936.668.010 - 0936.668.020
Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Ngày đăng: 16/04/2019
Chương trình họp Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2019
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 - Công ty cổ phần Dược Khoa

Ngày đăng: 16/04/2019
Nội dung họp hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày đăng: 20/03/2019
Thông báo số 03/2019-DK/HĐQT ngày 20/03/2019 của Hội đồng quản trị Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Phát hành sổ cổ phần

Ngày đăng: 22/05/2018
Thông báo về việc phát hành sổ cổ phần cho cổ đông