CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hotline: 0936.668.010 - 0936.668.020
Công ty cổ phần Dược Khoa báo cáo về việc mua lại cổ phần ưu đãi theo số năm cam kết làm việc lâu dài của lao động nghỉ việc

Ngày đăng: 16/01/2020
Sau khi có quyết định thông qua việc mua lại cổ phần ưu đãi theo số năm cam kết làm việc của cổ đông nghỉ việc, Công ty đã thực hiện mua lại cổ phần theo đúng các nội dung đã được thông qua
Hội đồng quản trị Công ty thông báo đến quý cổ đông về việc mua lại cổ phần ưu đãi theo số năm cam kết làm việc lâu dài của những cổ đông nghỉ việc trước thời hạn cam kết

Ngày đăng: 29/11/2019
Sau khi thống nhất tại cuộc họp HĐQT, T.M HĐQT, chủ tịch HĐQT thông báo đến quý công ty việc mua lại cổ phần ưu đãi theo số năm cam kết làm việc như sau:
Nghị Quyết và Biên Bản họp Đại Hội Đồng cổ đông bất thường năm 2019

Ngày đăng: 28/12/2019
Vào ngày 28 tháng 12, Công ty cổ phần Dược Khoa đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 đúng theo quy định của Pháp luật và Điều Lệ công ty
Tài liệu họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Ngày đăng: 20/12/2019
Công ty cổ phần Dược Khoa xin gửi tới Quý cổ đông toàn bộ tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 sẽ diễn ra vào ngày 28/12/2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Ngày đăng: 21/11/2019
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Khoa thống nhất chốt ngày đăng lý cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019