CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hotline: 0936.668.010 - 0936.668.020
Phát hành sổ cổ phần

Ngày đăng: 22/05/2018
Thông báo về việc phát hành sổ cổ phần cho cổ đông
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Ngày đăng: 28/04/2018
Ngày 27/4 vừa qua, tại trụ sở công ty số 9 Nguyễn Công Trứ, phường Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, công ty Cổ phần Dược Khoa đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 -  Công ty cổ phần Dược Khoa

Ngày đăng: 11/04/2018
Nội dung họp hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày đăng: 06/04/2018
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Khoa trân trọng kính mời Quý vị cổ đông của công ty đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty: thời gian: 08h30 ngày 27/4/2017, địa điểm:Phòng Họp Công Ty, Số 9 Nguyễn Công Trứ, Phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội