CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày đăng: 25/04/2024
Ngày 25/04/2024, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Dược Khoa, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội đã thảo luận và thông qua những vấn đề quan trọng.
1800 59 99 77