CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hotline: 0936.668.010 - 0936.668.020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Ngày đăng: 21/11/2019
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Khoa thống nhất chốt ngày đăng lý cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Khoa

Ngày đăng: 21/11/2019
Ngày 20/11/2019 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Khoa họp về việc thông qua phương án thực hiện mua lại cổ phần ưu đãi của người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết để làm cổ phiếu quỹ đồng thời thống nhất triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
Thông báo thay đổi nhân sự

Ngày đăng: 25/10/2019
Ngày 24/10/2019 HĐQT họp thông qua đơn xin thôi việc, thôi giữ chức vụ đối với Ông Bạch Đức Huyến. Thông qua quyết định bổ nhiệm Bà Trương Thanh Nhàn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Toàn văn biên bản họp, nghị quyết của Hội đồng quản trị như sau: Quyết định Của HĐQT về việc bổ nhiệm Bà Trương Thanh Nhàn giữ chức vụ kế toán trưởng…
Thông báo kết quả họp HĐQT về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc công ty

Ngày đăng: 01/08/2019
Thông báo về kết quả họp HĐQT về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc của công ty cổ phần Dược Khoa năm 2019
Thông báo mất Sổ cổ đông cá nhân

Ngày đăng: 10/07/2019
Công ty cổ phần Dược Khoa thông báo về việc mất sổ cổ đông cá nhân của Ông Đặng Văn Thuật và Bà Lê Thị Hậu, với nội dung chi tiết như sau
Biên bản và nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Ngày đăng: 25/04/2019
Biên bản và nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông của công ty Cổ Phần Dược Khoa năm 2019