CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày đăng: 29/04/2022
Ngày 29/4/2022 tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Dược Khoa HĐQT Công ty đã tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Đại hội đã thảo luận và thông qua những vấn đề quan trọng:
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày đăng: 07/04/2022
Công ty cổ phần Dược Khoa, thông báo tới quý cổ đông thông báo mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và các tài liệu Đại Hội Thông tin chi tiết kính mời quý cổ đông xem và tải tài liệu tài đường link phía dưới
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẬP DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày đăng: 26/03/2022
Ngày 26/3/2022 Hội đồng quản trị Công ty đã họp triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Kính đề nghị quý cổ đông lưu ý thực hiện các hoạt động giao dịch chứng khoán trước ngày lập danh sách (06/4/2022) để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
THÔNG BÁO GHI NHẬN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG SAU TĂNG VỐN

Ngày đăng: 14/01/2022
Kính gửi quý cổ đông Công ty cổ phần Dược Khoa, Hội đồng quản trị công ty thông báo tới quý cổ đông, về việc ghi nhận cổ phiếu cho các cổ đông đã mua cổ phần trong đợt tăng vốn năm 2021
CUỘC HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Ngày đăng: 20/10/2021
Ngày 19/10 tại trụ sở chính Công ty cổ phần Dược Khoa, cuộc họp ĐHĐCĐ đã được tổ chức trọng thể theo đúng quy định của pháp luật
THÔNG BÁO CẤP SỔ CNSHCP CHO CỔ ĐÔNG SAU HỦY LƯU KÝ

Ngày đăng: 01/10/2021
Kính gửi quý cổ đông Công ty cổ phần Dược Khoa, theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Công ty đã thực hiện yêu cầu hủy đăng ký chứng khoán đăng ký tập trung tại VSD từ ngày 14/9/2021. Theo đó, Công ty thông báo tới quý cổ đông đã thực hiện lưu ký tại TVLK, liên hệ công ty để được cấp lại sổ CNSHCP
1800 59 99 77