CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hotline: 0936.668.010 - 0936.668.020
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 -  Công ty cổ phần Dược Khoa

Ngày đăng: 11/04/2018
Nội dung họp hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày đăng: 06/04/2018
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Khoa trân trọng kính mời Quý vị cổ đông của công ty đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty: thời gian: 08h30 ngày 27/4/2017, địa điểm:Phòng Họp Công Ty, Số 9 Nguyễn Công Trứ, Phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày đăng: 18/04/2017
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Khoa xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 21/4/2017 sẽ chuyển về: Phòng Họp công ty Cổ phần Dược Khoa, số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày đăng: 11/04/2017
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Khoa trân trọng kính mời Quý vị cổ đông của công ty đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty: thời gian: 07h30 ngày 21/4/2017, địa điểm: Hội trường Khách sạn Sài gòn - Hà Nội, số 80 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội