CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

DK PHARMA VINH DỰ NHẬN BẰNG KHEN CỦA BAN TỔ CHỨC TRIỂN KHAI

Ngày đăng Dec, 07 2021

Bởi những hoạt động tích cực trong việc triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp, ngày 28/11/2021 DK Pharma đã vinh dự nhận được Bằng Khen của Ban tổ chức triển khai cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam năm 2021.

Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 248/QĐ-TTg thành lập Ban tổ chức triển khai cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”. Văn hóa vừa là mục tiêu cũng vừa là động lực để doanh nghiệp phát triển. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân gắn với các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc sẽ tạo cho doanh nghiệp nền tảng để phát triển bền vững, góp phần đẩy lùi tiêu cực trong sản xuất kinh doanh. Phát triển văn hóa doanh nghiệp là yêu cầu cơ bản và cấp thiết để doanh nghiệp phát triển bền vững, nâng cao năng lực hội nhập, khả năng cạnh tranh. Điều này cũng có ý nghĩa lớn trong việc thu hút đầu tư cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Sau 3 năm triển khai, DK Pharma vinh dự nhận được bằng khen của Ban tổ chức triển khai cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam bởi nhiều hoạt động tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" năm 2021.
Trong 3 năm vừa qua, tuy chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng DK Pharma vẫn kiên trì định kỳ đào tạo văn hóa doanh nghiệp nội bộ bằng nhiều hình thức, tập trung tuân thủ 5k, trực tuyến, email,... Tập trung xây dựng và hoàn thiện bộ quy tắc ứng xử tuân thủ 6 trụ cột văn hóa quan trọng : Khoa học, Chính trực, Hợp tác, Dũng cảm, Sáng tạo, Chủ động của hệ thống văn hóa DK Pharma giúp hình thành văn hóa, con người DK trong thời đại mới.
 
DK Pharma cũng nỗ lực giúp đỡ, đào tạo hướng dẫn cho các đồng bào doanh nghiệp hợp tác xã cộng đồng miền núi, các vùng xa xôi giúp hình thành chuỗi giá trị cùng phát triển, hội nhập và vươn ra thế giới.
 
Bởi những hoạt động tích cực trong việc triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp, ngày 28/11/2021 DK Pharma đã vinh dự nhận được Bằng Khen của Ban tổ chức triển khai cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam năm 2021.
 

1800 59 99 77