CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hotline: 0936.668.010 - 0936.668.020

THÔNG BÁO LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Ngày đăng Sep, 15 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Khoa trân trọng thông báo tới quý cổ đông về việc lập danh sách người sở hữu chứng khoán Công ty tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ nất thường năm 2021 dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm 2021

Nội dung chi tiết ngày lập danh sách và thời gian dự kiến họp, kính mời quý cổ đông xem chi tiết tại ĐÂY