CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hotline: 0936.668.010 - 0936.668.020

CUỘC HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Ngày đăng Oct, 20 2021

Ngày 19/10 tại trụ sở chính Công ty cổ phần Dược Khoa, cuộc họp ĐHĐCĐ đã được tổ chức trọng thể theo đúng quy định của pháp luật

Các cổ đông/đại diện cổ đông đã tham dự và biểu quyết tại cuộc họp thông qua một số nội dung sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành,nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với Pháp luật có liên quan và yêu cầu SXKD của Công ty

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ mục ngành, nghề kinh doanh phù hợp sau khi sửa đổi

Toàn văn biên bản và Nghị quyết cuộc họp, kính mời quý cổ đông xem tại link dưới đây:

Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021