CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hotline: 0936.668.010 - 0936.668.020
Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại công ty Cổ Phần Dược Khoa

Ngày đăng: 11/05/2020
Căn cứ quyết định số 183/QĐ-ĐTKDV ngày 06/05/2020 của SCIC về việc chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ Phần Dược Khoa, Ban Tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần xin thông báo
Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày đăng: 29/04/2020
Công ty Cổ phần Dược Khoa đã tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và thông qua nhiều văn kiện quan trọng
Thông báo cổ đông đề cử nhân sự bầu thành viên HĐQT

Ngày đăng: 21/04/2020
Công ty cổ phần Thương mại Dược Khoa - Cổ đông Công ty cổ phần Dược Khoa đề cử nhân sự bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - Công ty cổ phần Dược Khoa

Ngày đăng: 11/04/2020
Công ty cổ phần Dược Khoa, thông báo tới quý cổ đông thông báo mời dự họp ĐHĐCĐ và các tài liệu Đại Hội
Công ty cổ phần Dược Khoa báo cáo về việc mua lại cổ phần ưu đãi theo số năm cam kết làm việc lâu dài của lao động nghỉ việc

Ngày đăng: 16/01/2020
Sau khi có quyết định thông qua việc mua lại cổ phần ưu đãi theo số năm cam kết làm việc của cổ đông nghỉ việc, Công ty đã thực hiện mua lại cổ phần theo đúng các nội dung đã được thông qua