CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hotline: 0936.668.010 - 0936.668.020
THÔNG BÁO LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Ngày đăng: 15/09/2021
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Khoa trân trọng thông báo tới quý cổ đông về việc lập danh sách người sở hữu chứng khoán Công ty tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ nất thường năm 2021 dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm 2021
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Ngày đăng: 24/04/2021
Từ 9h00 đến 12h30 ngày 24/4/2021 tại trụ sở công ty số 9 Nguyễn Công Trứ, phường Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, công ty Cổ phần Dược Khoa đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - Công ty cổ phần Dược Khoa

Ngày đăng: 15/04/2021
Công ty cổ phần Dược Khoa, thông báo tới quý cổ đông thông báo mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và các tài liệu Đại Hội Thông tin chi tiết kính mời quý cổ đông xem và tải tài liệu tài đường link phía dưới
Hội đồng quản trị Công bố thông tin cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ngày đăng: 22/03/2021
Hội đồng quản trị Công bố thông tin cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Cuộc họp HĐQT về việc tạm hoãn thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày đăng: 24/11/2020
Ngày 24/11/2020 HĐQT Công ty Cổ Phần Dược Khoa đã họp, thảo luận và thống nhât tạm hoãn thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 về việc chi trả cổ tức năm 2019 và tăng vốn điều lệ
Thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Dược Khoa (Mã cổ phiếu: DKP)

Ngày đăng: 03/06/2020
Căn cứ quyết định số 240/QĐ-SGDHN ngày 02/06/2020 của Tổng Giám Đốc sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Dược Khoa.