CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Ngày đăng: 03/04/2024
Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
CUỘC HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Ngày đăng: 11/10/2023
Ngày 11/10/2023, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Dược Khoa, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Ngày đăng: 27/09/2023
Tờ trình về việc xây dựng nhà máy dược phẩm giai đoạn 2:
1800 59 99 77