CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Chương trình đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Ngày đăng: 20/09/2023
Công ty cổ phần Dược Khoa thông báo tới quý cổ đông Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và các tài liệu Đại Hội. Thông tin chi tiết kính mời quý cổ đông xem và tải tài liệu tại đường link phía dưới:
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẬP DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CỔ PHẦN ĐỂ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022

Ngày đăng: 31/08/2023
Thông báo về việc lập danh sách người sở hữu cổ phần để chi trả cổ tức năm 2022.
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày đăng: 27/04/2023
Ngày 27/04/2023, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Dược Khoa, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội đã thảo luận và thông qua những vẫn đề quan trọng, gồm một số nội dung chính sau đây:
1800 59 99 77