CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Ngày đăng Dec, 30 2019

Ngày 28/12 vừa qua, tại trụ sở công ty số 9 Nguyễn Công Trứ, phường Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, công ty Cổ phần Dược Khoa đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Tại Đại hội lần này, ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Danh sách HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:

  1. Ông: Nguyễn Trường Giang
  2. Ông: Phạm Đình Quyết
  3. Ông: Hà Đăng Thành
  4. Bà: Nguyễn Thị Bích Thùy

Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:

  1. Bà: Lương Hoài Phương
  2. Ông: Lưu Quang Sáng
  3. Ông: Phạm Văn Giang

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

  BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Ông Nguyễn Trường Giang - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty chủ trì đại hội

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

1800 59 99 77