CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Ngày đăng: 01/09/2021
Ngày 31/8/2021 Công ty đã nhận được thông báo số 2724 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc hủy đăng ký chứng khoán đối với chứng khoán của Công ty
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Khoa thông qua phương án phân phối cổ phiếu quỹ cho CBNV công ty

Ngày đăng: 19/10/2020
Ngày 19/10/2020 Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua phương án phân phối cổ phiếu Quỹ cho CBNV công ty đáp ứng các tiêu chuẩn điều kiện của hội đồng Quản Trị
Hội đồng quản trị Công ty công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày đăng: 13/03/2020
Ngày 13/03/2020 Hội đồng quản trị thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách
Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Ngày đăng: 06/12/2019
Công ty cổ phần Dược Khoa ký kết hợp đồng Kiểm toán báo cáo tài chính với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ngày 05/12/2019
1800 59 99 77