CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hotline: 0936.668.010 - 0936.668.020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Ngày đăng: 01/09/2021
Ngày 31/8/2021 Công ty đã nhận được thông báo số 2724 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc hủy đăng ký chứng khoán đối với chứng khoán của Công ty
CUỘC HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Ngày đăng: 20/10/2021
Ngày 19/10 tại trụ sở chính Công ty cổ phần Dược Khoa, cuộc họp ĐHĐCĐ đã được tổ chức trọng thể theo đúng quy định của pháp luật
THÔNG BÁO CẤP SỔ CNSHCP CHO CỔ ĐÔNG SAU HỦY LƯU KÝ

Ngày đăng: 01/10/2021
Kính gửi quý cổ đông Công ty cổ phần Dược Khoa, theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Công ty đã thực hiện yêu cầu hủy đăng ký chứng khoán đăng ký tập trung tại VSD từ ngày 14/9/2021. Theo đó, Công ty thông báo tới quý cổ đông đã thực hiện lưu ký tại TVLK, liên hệ công ty để được cấp lại sổ CNSHCP
THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHẦN THEO PHƯƠNG ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày đăng: 27/09/2021
Kính gửi quý cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo về việc chào bán cổ phần theo phương án đã được phê duyệt
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2021 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Ngày đăng: 27/09/2021
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Khoa thông báo tới quý Cổ đông về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021và các tài liệu Đại Hội Thông tin chi tiết kính mời quý cổ đông xem và tải tài liệu tài đường link phía dưới: