CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Khoa thông qua phương án phân phối cổ phiếu quỹ cho CBNV công ty

Ngày đăng: 19/10/2020
Ngày 19/10/2020 Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua phương án phân phối cổ phiếu Quỹ cho CBNV công ty đáp ứng các tiêu chuẩn điều kiện của hội đồng Quản Trị
1800 59 99 77