CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

ĐỘI NGŨ CHUYÊN MÔN

Ngày đăng Oct, 10 2016

Xuất thân từ “khoa học”, với chiến lược “nghiên cứu đỉnh cao”, đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp Trường ĐH Dược HN, cấp Bộ Y tế, Công ty CP Dược khoa có đội ngũ chuyên môn hùng hậu với kiến thức chuyên môn sâu rộng, nhiều kinh nghiệm, thường xuyên cập nhật các kiến thức, công nghệ mới để ứng dụng trong nghiên cứu, bào chế, kiểm nghiệm và đảm bảo chất lượng dược phẩm.

1. Hội đồng Khoa học cơ sở

Thành phần Hội đồng khoa học Công ty gồm:

- Ông Trần Văn Ơn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dược học - Chủ tịch 

- Ông Hoàng Sỹ Đường, Thạc sĩ Dược học, GĐ Khối CL - Thành viên 

- Bà Vũ An Phượng, Thạc sĩ Dược học, TP. NCPT - Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Thạc sĩ Dược học, TP. KHTH - Thành viên

- Bà Quách Ngọc Luyến, Thạc sĩ Dược học, TP. ĐBCL - Thành viên

2. Đội ngũ chuyên môn

Đội ngũ chuyên môn chủ chốt, gồm:

- Ông Hoàng Sỹ Đường, Thạc sĩ Dược học - GĐ Khối Chất lượng

- Ông Phạm Đình Quyết, Dược sĩ Đại học - GĐ Khối sản xuất

- Ông Hà Đăng Thành, Dược sĩ Đại học - GĐ Khối Kinh doanh 

- Bà Vũ An Phượng, Thạc sĩ Dược học - TP. Nghiên cứu phát triển

- Bà Quách Ngọc Luyến, Thạc sĩ Dược học - TP. Đảm bảo chất lượng

- Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Thạc sĩ Dược học - TP. Kế hoạch tổng hợp

- Bà Trần Thị Minh Thúy, Dược sĩ đại học - TP. Kiểm tra Chất lượng

- Ông Phạm Văn Giang, Dược sĩ đại học - TP. Kỹ thuật

Và hơn 40 chuyên viên, nhân viên, kỹ thuật viên làm việc tại các Phòng Nghiên cứu phát triển, Phòng Kỹ thuật, Phòng Kiểm tra chất lượng, Phòng Đảm bảo chất lượng của Công ty để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, bào chế, kiểm nghiệm và đảm bảo chất lượng các sản phẩm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm BVSK, TTBYT của Công ty và các đối tác.

3. Hệ thống các nhà khoa học

Công ty CP Dược khoa đã thiết lập và thường xuyên củng cố hệ thống các nhà khoa học của Trường ĐH Dược Hà Nội và nhiều viện nghiên cứu (Viện HLKH VN, HUP...) trong việc phối hợp nghiên cứu khoa học, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học.

1800 59 99 77