CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Khởi động Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Ngày đăng Jan, 23 2019

Tiếp nối sự thành công từ Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn (OCOP-BK) năm 2018, Công ty Cổ phần Dược Khoa (DK Pharma) đã tiếp tục khởi động chương trình OCOP tỉnh Bắc Kạn năm 2019 với vai trò tư vấn.

Tiếp nối sự thành công từ Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn (OCOP-BK) năm 2018, Công ty Cổ phần Dược Khoa (DK Pharma) đã tiếp tục khởi động chương trình OCOP tỉnh Bắc Kạn năm 2019 với vai trò tư vấn.

Với các mục tiêu đề ra đối với OCOP-BK giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2030, từ ngày 21-25/01/2019 công ty DK Pharma phối hợp với Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn (đơn vị được UBND tỉnh giao chủ trì triển khai) tổ chức Hội nghị “đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình OCOP-BK năm 2019” trên địa bàn các huyện, thành phố. Thành phần tham dự, gồm có: Thường trực UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế - hạ tầng, Phòng Văn hóa thể thao và du lịch, Phòng Lao động – Thương binh và xã hội; Các tổ chức đoàn thể: UBMTTQ, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên; UBND các xã: Lãnh đạo, cán bộ Nông lâm nghiệp; Các tổ chức kinh tế (Hợp tác xã, Tổ hợp tác có đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH, Cơ sở có đăng ký kinh doanh,...). Tại Hội nghị đại biểu tham dự đã chú ý lắng nghe các nội dung triển khai từ Chuyên gia tư vấn (phòng Dự án - DK Pharma), đối với với các nội dung cụ thể cần triển khai theo chu trình OCOP năm 2019.

Sau Hội nghị, UBND các huyện, thành phố sẽ ban hành Kế hoạch thực hiện chi tiết năm 2019, giao cán bộ phụ trách và có bản mô tả công việc cụ thể. Tiếp tục công tác tuyên tuyền sâu rộng đến người dân tại các xã, các thôn/bản thực hiện đăng ký các sản phẩm tham gia OCOP năm 2019 và trực tiếp hướng dẫn hoàn thiện phiếu đăng ký.

1800 59 99 77