CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hotline: 0936.668.010 - 0936.668.020
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC

Ngày đăng: 10/01/2018
DK Pharma là doanh nghiệp uy tính trong sản xuất dược phẩm tại Việt Nam. Do nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, tháng 01/2018 DK Pharma tuyển dụng nhiều vị trí.
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN DỰ ÁN

Ngày đăng: 10/01/2018
DK Pharma là doanh nghiệp uy tính trong sản xuất dược phẩm tại Việt Nam. Do nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, tháng 01/2018 DK Pharma tuyển dụng nhiều vị trí.
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN HOÀN THIỆN

Ngày đăng: 10/01/2018
DK Pharma là doanh nghiệp uy tính trong sản xuất dược phẩm tại Việt Nam. Do nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, tháng 01/2018 DK Pharma tuyển dụng nhiều vị trí.