CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hotline: 0936.668.010 - 0936.668.020
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày đăng: 06/04/2018
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Khoa trân trọng kính mời Quý vị cổ đông của công ty đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty: thời gian: 08h30 ngày 27/4/2017, địa điểm:Phòng Họp Công Ty, Số 9 Nguyễn Công Trứ, Phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày đăng: 18/04/2017
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Khoa xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 21/4/2017 sẽ chuyển về: Phòng Họp công ty Cổ phần Dược Khoa, số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày đăng: 11/04/2017
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Khoa trân trọng kính mời Quý vị cổ đông của công ty đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty: thời gian: 07h30 ngày 21/4/2017, địa điểm: Hội trường Khách sạn Sài gòn - Hà Nội, số 80 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty cổ phần Dược Khoa

Ngày đăng: 10/10/2016
Sau khi cổ phần hóa, do nhu cầu phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cần triển khai kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất Dược phẩm tại khu Công nghiệp Quế Võ 2, Bắc Ninh. Để có nguồn vốn đối ứng thực hiện kế hoạch, Hội đồng quản trị đã họp và quyết định tổ chức "Đại hội cổ đông bất thường" về việc…