CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Ngày đăng Sep, 01 2021

Ngày 31/8/2021 Công ty đã nhận được thông báo số 2724 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc hủy đăng ký chứng khoán đối với chứng khoán của Công ty

Kính gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần Dược Khoa
Công ty cổ phần Dược Khoa là Công ty cổ phần hóa không đáp ứng các điều kiện là Công ty Đại chúng, bị hủy đăng ký giao dịch từ tháng 6/2020
Công ty đã thực hiện thủ tục hủy đăng ký Chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) từ tháng 7/2020 để quý cổ đông có thể giao dịch mua bán, chuyển nhượng cổ phiếu Công ty thuận tiện hơn. Tuy nhiên, do chưa có quy chế xử lý trường hợp của Công ty nên đến tháng 8/2021 Hồ sơ hủy đăng ký chứng khoán của Công ty cổ phần Dược Khoa mới được giải quyết.
  Ngày 31/8/2021 Công ty đã nhận được thông báo số 2724 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc hủy đăng ký chứng khoán đối với chứng khoán của Công ty, Công ty cổ phần Dược Khoa xin gửi toàn văn thông báo của VSD để Quý cổ đông được biết
Chi tiết thông báo quý cổ đông xem tại ĐÂY

1800 59 99 77