CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hotline: 0936.668.010 - 0936.668.020

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày đăng Apr, 29 2020

Công ty Cổ phần Dược Khoa đã tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và thông qua nhiều văn kiện quan trọng

Quý cổ đông tham khảo:
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tại ĐÂY
Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tại ĐÂY