CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hotline: 0936.668.010 - 0936.668.020
Hội đồng quản trị Công ty công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày đăng: 13/03/2020
Ngày 13/03/2020 Hội đồng quản trị thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách
TỔNG KẾT CUỐI NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Ngày đăng: 23/01/2020
Ngày 19-20/1/2020 tại Nhà máy Dược Khoa - Bắc Ninh đã diễn ra buổi lễ tổng kết của đại gia đình Dược Khoa nhìn lại một chặng đường và những thành tựu đã đạt được trong năm 2019. Tham dự buổi tổng kết có các công ty thành viên đến từ mọi miền của tổ quốc từ Nam ra Bắc với rất nhiều các hoạt động truyền thống ý nghĩa…
Công ty cổ phần Dược Khoa báo cáo về việc mua lại cổ phần ưu đãi theo số năm cam kết làm việc lâu dài của lao động nghỉ việc

Ngày đăng: 16/01/2020
Sau khi có quyết định thông qua việc mua lại cổ phần ưu đãi theo số năm cam kết làm việc của cổ đông nghỉ việc, Công ty đã thực hiện mua lại cổ phần theo đúng các nội dung đã được thông qua
Hội đồng quản trị Công ty thông báo đến quý cổ đông về việc mua lại cổ phần ưu đãi theo số năm cam kết làm việc lâu dài của những cổ đông nghỉ việc trước thời hạn cam kết

Ngày đăng: 29/11/2019
Sau khi thống nhất tại cuộc họp HĐQT, T.M HĐQT, chủ tịch HĐQT thông báo đến quý công ty việc mua lại cổ phần ưu đãi theo số năm cam kết làm việc như sau:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Ngày đăng: 30/12/2019
Ngày 28/12 vừa qua, tại trụ sở công ty số 9 Nguyễn Công Trứ, phường Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, công ty Cổ phần Dược Khoa đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Nghị Quyết và Biên Bản họp Đại Hội Đồng cổ đông bất thường năm 2019

Ngày đăng: 28/12/2019
Vào ngày 28 tháng 12, Công ty cổ phần Dược Khoa đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 đúng theo quy định của Pháp luật và Điều Lệ công ty