CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hotline: 0936.668.010 - 0936.668.020
Công ty cổ phần Dược Khoa báo cáo về việc mua lại cổ phần ưu đãi theo số năm cam kết làm việc lâu dài của lao động nghỉ việc

Ngày đăng: 16/01/2020
Sau khi có quyết định thông qua việc mua lại cổ phần ưu đãi theo số năm cam kết làm việc của cổ đông nghỉ việc, Công ty đã thực hiện mua lại cổ phần theo đúng các nội dung đã được thông qua
Hội đồng quản trị Công ty thông báo đến quý cổ đông về việc mua lại cổ phần ưu đãi theo số năm cam kết làm việc lâu dài của những cổ đông nghỉ việc trước thời hạn cam kết

Ngày đăng: 29/11/2019
Sau khi thống nhất tại cuộc họp HĐQT, T.M HĐQT, chủ tịch HĐQT thông báo đến quý công ty việc mua lại cổ phần ưu đãi theo số năm cam kết làm việc như sau:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Ngày đăng: 30/12/2019
Ngày 28/12 vừa qua, tại trụ sở công ty số 9 Nguyễn Công Trứ, phường Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, công ty Cổ phần Dược Khoa đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Nghị Quyết và Biên Bản họp Đại Hội Đồng cổ đông bất thường năm 2019

Ngày đăng: 28/12/2019
Vào ngày 28 tháng 12, Công ty cổ phần Dược Khoa đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 đúng theo quy định của Pháp luật và Điều Lệ công ty
HƠN 300 NHÂN VIÊN DƯỢC KHOA TỪ SẢN XUẤT ĐẾN KINH DOANH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngày đăng: 26/12/2019
Vào ngày 21,23 và 26 tháng 12 vừa qua, hơn 300 nhân viên của công ty Cổ Phần Dược Khoa DKPHARMA đã có buổi đào tạo " Nâng cao năng lực P2 và Văn hóa doanh nghiệp" do PGS.TS Trần Văn Ơn và ban lãnh đạo công ty đào tạo.
Tài liệu họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Ngày đăng: 20/12/2019
Công ty cổ phần Dược Khoa xin gửi tới Quý cổ đông toàn bộ tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 sẽ diễn ra vào ngày 28/12/2019